Nieuws: 02 jun 2022

Kwaliteit van risico-inventarisatie en -evaluatie moet omhoog

Een veilige en gezonde werkomgeving begint met een (goede) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en naleving ervan. In de praktijk is echter te zien dat te weinig (kleine) werkgevers een RI&E hebben, of dat de kwaliteit ervan niet voldoende is.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor werkgevers het startpunt om arbeidsrisico’s binnen bedrijven in kaart te brengen. Wanneer werkgevers, ook die in het midden- en kleinbedrijf (mkb), de RI&E meer en beter toepassen, kunnen zij mogelijk arbeidsongevallen, schadelijke incidenten en arbeidsgerelateerde ziekten en sterfgevallen voorkomen.

Lees het volledige artikel op de website van ser.nl.

Bron: Nieuwsredactie: ‘Kwaliteit van risico-inventarisatie en -evaluatie moet omhoog’, ser.nl, 31 mei 2022.