21 juni 2021

Laat de RI&E voor uw organisatie werken

Van 21-25 juni is het de jaarlijkse Week van de RI&E. De praktijk wijst uit dat er vaak meer winst te behalen is uit de RI&E  door het instrument bewust op een bepaald of ander niveau in te steken. Op welk niveau steekt uw organisatie de RI&E in: voldoen aan de wet, managementsturingssysteem of instrument voor cultuurverandering?

Zwart-wit gesteld zijn er drie niveaus:

  • Voldoen aan de wettelijke eis van een actuele RI&E met plan van aanpak voor gezond en veilig werken en zorgen dat bedrijfsprocessen gepaard gaan met acceptabele risico’s voor mens, organisatie en omgeving.
  • Managementtool/-sturingssysteem voor gezond en veilig werken waarmee gestuurd wordt op de samenhang tussen organisatiedoelstellingen, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, medeverantwoordelijkheid en gedrag van medewerkers, leveranciers en andere stakeholders.
  • Cultuurverandering naar duale verantwoordelijkheid werkgever-medewerker voor gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid, eigen regie van medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

Gezien het belang dat een RI&E tool als instrument afgestemd is op de organisatiespecifieke situatie bieden wij een online RI&E applicatie die de flexibiliteit heeft om aan te sluiten bij de uniciteit en de ontwikkelingsfase van een organisatie nu en in de toekomst.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier