Nieuws: 22 dec 2022

Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk

Leven lang ontwikkelen staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Met de Monitor Leercultuur brengen de SER en TNO de leercultuur in Nederland in kaart.

Technologische ontwikkelingen veranderen de inhoud van ons werk. Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals digitalisering en de klimaat- en energietransitie vragen om andere competenties. En we werken steeds langer door. Ook voor de concurrentiepositie van Nederland is investeren in leven lang ontwikkelen van belang. De regering wil dan ook dat meer mensen een opleiding volgen en leren op de werkplek vanzelfsprekend wordt. In de Monitor Leercultuur is de leercultuur aan de hand van drie thema’s onderzocht: leergedrag, gevoelde urgentie en stimulerende factoren. We lichten enkele opvallende aspecten uit.

Lees het volledige artikel op de site van ser.nl en/of download hier de Monitor Leercultuur.

Bron: Nieuwsredactie: “Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk”, ser.nl, 20 december 2022.