Nieuws: 12 jan 2023

Nederlandse Arbeidsinspectie deelt plannen voor 2023-2026

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) richt zich in haar werk op arbeidsrisico’s als gevolg van oneerlijk, ongezond en onveilig werk. Zij gebruikt hierbij verschillende toezicht- en handhavingsinstrumenten die moeten bijdragen aan een afname van beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. Maar ook aan afname van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Dat staat onder andere in het Meerjarenplan 2023-2026.

De komende vier jaar is blijvend aandacht nodig voor psychosociale arbeidsbelasting (psa), fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen als gevolg van werk. Deze arbeidsrisico’s veroorzaken de meeste gezondheidsschade, uitgedrukt in verlies van gezonde levensjaren.

Lees het volledige artikel op de site van ser.nl en/of download hier het Meerjarenplan 2023-2026.

Bron: Nieuwsredactie: “Nederlandse Arbeidsinspectie deelt plannen voor 2023-2026”, ser.nl, 11 januari 2023.