8 februari 2021

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019

Minister Koolmees heeft de resultaten van de Arbobalans 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze door TNO opgestelde publicatie wordt iedere twee jaar naar buiten gebracht  en geeft, op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM, een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland. De gevolgen van COVID-19 zijn in deze Arbobalans niet terug te vinden, omdat de gegevens dateren van vóór de pandemie.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

  • Meer bedrijven voldoen t.o.v. de vorige Arbobalans aan verplichtingen van de Arbowet en nemen meer (nieuwe) arbomaatregelen, zoals het uitvoeren van een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) , of technische verbeteringen.
  • De arbeidsomstandigheden zijn voor medewerkers met een vast dienstverband en voor zzp’ers het beste.
  • Het gemiddelde ziekteverzuim is in de periode 2014-2019 toegenomen. In 2019 verzuimden medewerkers gemiddeld ongeveer 4,5% t.o.v. 3,7% in 2014.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten wordt gepleit voor een grotere inzet op preventie ziekteverzuim en ziekten, onder meer door het aanbieden van voorlichting.

Download de Arbobalans 2020 en/of lees het volledige nieuwsbericht op de website van het ministerie van SZW.

Bron: Nieuwsredactie: “Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019”,  Arboportaal.nl, 4 februari 2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier