10 augustus 2022

Onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie bij oudere Wsw’ers: “Sociale ondersteuning is heel belangrijk”

Hoe kan de duurzame arbeidsparticipatie van oudere werknemers met een Wsw-indicatie worden verbeterd? Demi Koudijs onderzocht deze vraag voor haar masterscriptie in opdracht van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ze sprak daarvoor met medewerkers, jobcoaches, OR-leden en HR. In een interview deelt ze haar ervaringen en belangrijkste bevindingen.

Over haar belangrijkste bevindingen zegt zij: “Er komt nogal wat op de oudere SW-medewerkers af, zo blijkt uit de resultaten. Ze ervaren veel werkeisen, zoals fysieke en sociale belasting en het monotone karakter van het werk. Daarnaast kan de productiedruk en de controle van hogerhand veel van hen vragen. Ook de thuissituatie kan belastend zijn vanwege bijvoorbeeld mantelzorgtaken of andere problemen als schulden, gezondheid en verslaving.”

De oplossing zit volgens Koudijs vooral in de sociale ondersteuning op het werk en thuis. Hierbij spelen leidinggevenden en jobcoaches een cruciale (preventieve) rol. Door structureel aandacht geven en tijdige probleemsignalering kunnen zij adequaat de benodigde sociale steun inschakelen. Hierbij doet zich echter soms de paradox voor dat sommige medewerkers ook de omgang met leidinggevenden en/of collega’s ook als belastend ervaren.

Lees het volledige interview op de website van cedris.nl.

Wilt u vrijblijvend advies over hoe wij uw organisatie kunnen helpen met het effectief faciliteren van medewerkers en leidinggevenden bij hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigen regie op (duurzame) inzetbaarheid? Neem dan contact met ons op via 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag mee over wat in de specifieke context van uw organisatie het best passend is.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier