25 augustus 2023

OR kan invloed uitoefenen om werkdruk beheersbaar te maken

Werkdruk komt als arborisico veel voor in organisaties. Uw OR kan invloed uitoefenen op het arbobeleid om de werkdruk beheersbaar te maken. Dat is van belang omdat een (te) hoge werkdruk kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim of zelfs uitval. Er zijn volop tools en middelen om die werkdruk te beheersen, maar het is ook een omstreden onderwerp. Werkgevers en werknemers kijken er vaak verschillend tegenaan. Waar moet u op letten en wat zijn de opties?

Werkdruk is één van de aspecten van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet verplicht werkgevers om beleid te voeren dat dit tegengaat. Omdat uw OR instemmingsrecht heeft bij de invoering, wijziging of afschaffing van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1d WOR) of bijvoorbeeld een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (artikel 27, lid 1b WOR), kunt u invloed uitoefenen op dit beleid.

Bovendien kan uw OR uw bestuurder ongevraagd adviseren op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) om tot verbetering te komen.

Lees het volledige artikel op de website van RendementOnline.

Bron: RendementOnline “OR kan invloed uitoefenen om werkdruk beheersbaar te maken”, rendement.nl, 17 augustus 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier