25 oktober 2021

Overbelasting door hoge werkdruk tijdig signaleren

Werknemers die geleidelijk aan meer taken krijgen, zullen zich over het algemeen aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Dat lijkt prettig, totdat de hoge werkdruk chronisch wordt en omslaat in werkstress. Dan dreigen overbelasting en ziekteverzuim.

Werkdruk is een van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In de Arbowet staat dat de werkgever het risico van PSA moet wegnemen of beperken. Dat kan door het voeren van een goed arbobeleid. Allereerst moet hij het risico van PSA opnemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en de risicobeperkende maatregelen in het bijbehorende plan van aanpak. 

Lees het volledige artikel op de site van rendement.nl.

Bron: Nieuwsredactie: ‘Overbelasting door hoge werkdruk tijdig signaleren’, rendement.nl, 22 oktober 2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier