21 september 2022

Prinsjesdag 2022: Diverse wijzigingen op het gebied van Employability en Arbo

Prinsjesdag 2022. Op deze 3e dinsdag in september bood minister Kaag van Financiën de Rijksbegroting, de Miljoenennota en het Belastingplan 2023 aan de Tweede Kamer aan. Wat zijn belangrijke beleidsprioriteiten en aangekondigde maatregelen van het ministerie van SZW wat betreft Arbo en Employability? Wij zetten enkele voor u op een rij.

Stijging minimumloon
Het minimumloon gaat met ruim 10% omhoog. De verwachting is dat dit ook leidt tot hogere lonen in loonschalen vlak boven het minimumloon (tot zo’n 130% van het minimumloon).

Thuiswerkvergoeding omhoog
De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat in 2023 omhoog. Op dit moment is die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro.

Verhoging reiskostenvergoeding
Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Plannen voor verhogen arbeidskorting
Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.

Inkomstenbelasting omlaag
Het kabinet wil in 2023 de belasting op inkomen uit werk (box1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%. Door deze verlaging houden werkenden maximaal € 102 per jaar meer over.

Ruimere werkkostenregeling
Per 2023 worden de loonkosten voor bedrijven verlaagd door onder meer de werkkostenregeling te verhogen. Dit zorgt ervoor dat werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen geven aan werknemers. Daaronder vallen ook arbovoorzieningen: verstrekkingen en vergoedingen vanuit de Arbowet, bijvoorbeeld kantoormeubilair, kleding of brillen.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met onze experts via 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in. Onze experts denken graag met u mee omtrent vraagstukken van re-integratie, outplacement, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en onderwijs, die in uw organisatie specifiek spelen.

Bron: Rijksoverheid, ‘Prinsjesdag: Miljoenennota en Rijksbegroting’, Den Haag, 20 september 2022.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier