21 februari 2020

Psychosociale arbeidsbelasting – agressie en geweld

Agressie en geweld op het werk wil zeggen dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig gedragen naar werknemers die op dat moment hun werk uitvoeren. Denk aan klanten, patiënten, reizigers in het openbaar vervoer, omstanders.

Agressie en geweld kan plaatsvinden op verschillende manieren:

  • verbaal (schelden, schreeuwen, zeer felle discussie)
  • fysiek (schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen)
  • psychisch (bedreigen, intimideren, chanteren, vernederen)

Agressie en geweld valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Agressie en geweld kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die op hun werk te maken hebben met agressie en geweld raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Wat kunt u doen tegen agressie en geweld op het werk?
Als werkgever moet u beleid vaststellen om uw werknemers te beschermen tegen agressie en geweld op hun werk. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.

Beleid tegen agressie en geweld ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers te maken kunnen krijgen met agressie en geweld.

Lees het volledige artikel op de website van inspectieszw.nl

Bron: Redactie, “Psychosociale arbeidsbelasting – agressie en geweld”, inspectieszw.nl

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier