7 december 2020

Psychosociale arbeidsbelasting, dit wilt u weten

Psychosociale arbeidsbelasting of PSA is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Daarmee heeft het een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Maar wat verstaan we nu precies onder psychosociale arbeidsbelasting of PSA?

De Arbowet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting: “factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken”. Daarbij gaat het om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk.

Volgens artikel 3 lid 2 Arbowet moet de werkgever dan ook beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Concreet: hij moet de risico’s  in kaart brengen in de RI&E en maatregelen tegen PSA opnemen in het plan van aanpak.

Lees het volledige artikel op de site van arbo-online.nl.

Bronvermelding: Nieuwsredactie: “Psychosociale arbeidsbelasting, dit wilt u weten”, arbo-online.nl, 16 november 2020.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier