Nieuws: 19 jan 2022

SER publiceert geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19

De handreiking COVID-19 is aangepast op basis van de actualiteit, richtlijnen van het RIVM en nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

In de vernieuwde versie van de handreiking zijn ook de basisregels aangepast aan de regels die op dit moment gelden. Ze zijn daarnaast verder uitgewerkt en beter geïntegreerd in de overige adviezen voor een gezond en veilig arbobeleid rond corona.

Lees het volledige artikel op de website van de Sociaal-Economische Raad en/of download de handreiking.

Bron: Redactie, ‘SER publiceert geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19’, ser.nl, 17 januari 2022.