Nieuws: 12 feb 2024

SER roept nieuw kabinet op: ‘Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid’

Met het briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ roept de Sociaal-Economische Raad het komende kabinet op om snel werk te maken van gezondheidsbevordering en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De SER adviseert het beleid vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Mensen in Nederland leven langer dan ooit. Maar de verschillen tussen mensen zijn groot. Zo worden theoretisch opgeleiden gemiddeld vijf jaar ouder en leven zij gemiddeld veertien jaar langer in goede gezondheid dan praktisch geschoolden. Ook leven de 20 procent meest welvarende mensen in Nederland ruim acht jaar langer, en 24 jaar langer in goede gezondheid. Gezondheidsbevordering is belangrijk voor het welzijn en (financiële) onafhankelijkheid van mensen nú en voor toekomstige generaties. Daarnaast maakt het Nederland veerkrachtiger: gezondere mensen kunnen beter meedoen aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Een ander uitgangspunt is nodig: van nazorg naar voorzorg én gezondheid. Dat vraagt om een integrale, domeinoverstijgende lange termijnaanpak, waarin gezondheid, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs en de leefomgeving samenkomen.

Lees hier het advies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ en/of lees hier het volledige artikel.

Bron: Nieuwsredactie: ‘SER roept nieuw kabinet op: ‘Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid’, ser.nl, 30 januari 2024.