Nieuws: 25 nov 2021

Stand van zaken duurzame inzetbaarheid in Nederland

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werkenden niet alleen in het hier en nu inzetbaar zijn, maar ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken. In 2010 heeft TNO in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW de ‘Monitor duurzame inzetbaarheid’ ontwikkeld. Het TNO-rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in Nederland’ (2021) bevat een overzicht van de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid in Nederland in 2019, de periode vlak voor de corona-pandemie, aan de hand van verscheidene indicatoren. Ook worden de trends vanaf 2014 beschreven.

Enkele bevindingen uitgelicht:

  • Volgens het Duurzame inzetbaarheidsprofiel scoren laag opgeleiden gunstiger dan hoger opgeleiden op vitaliteit en ze worden minder zwaar emotioneel belast door hun werk.
  • Lager opgeleiden scoren daarentegen ongunstiger in vergelijking met hoger opgeleiden wat betreft fysieke arbeidsbelasting, het doen van saai werk en volgen van scholing.
  • Zowel hoog als laag opgeleiden willen wel langer doorwerken, maar lager opgeleiden verwachten dat relatief vaak niet te kunnen.
  • In de periode 2016 – 2019 ontwikkelde het werkvermogen zich negatief voor medewerkers met een gezondheidsbeperking, terwijl het werkvermogen van medewerkers zonder gezondheidsbeperking ongeveer stabiel bleef.
  • Medewerkers met gezondheidsbeperkingen die hun functie-uitoefening ernstig belemmeren scoren op alle duurzame inzetbaarheidsindicatoren ongunstiger in vergelijking met medewerkers zonder of met niet-/licht-belemmerende gezondheidsbeperkingen. Met die kanttekening dat het verschil niet in alle gevallen heel groot is.
  • Medewerkers met gezondheidsbeperkingen rapporteren relatief vaker onvoldoende sociale steun van hun leidinggevende en een ongunstige werk-thuisbalans.
  • Het aandeel werkgevers dat aangeeft het belangrijk te vinden voor de personeelsbezetting dat medewerkers tot hun pensioen doorwerken is gestegen. Werkgevers troffen vaker zelf maatregelen gericht op het mogelijk maken van langer doorwerken.

Download het volledige rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland 2021 via de website monitorarbeid.tno.nl.

Bron: Nieuwsredactie: “Stand van zaken duurzame inzetbaarheid in Nederland”, monitorarbeid.tno.nl.