20 juni 2022

Toetsing RI&E door arbokerndeskundigen volgens nieuw certificatieschema

Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen, waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) veranderen.

Per 1 juli 2022 moeten arbokerndeskundigen gecertificeerd zijn om een RI&E te mogen toetsen. Het gaat om de:

• arbeids- en organisatiedeskundige;
• hogere veiligheidskundige en
• arbeidshygiënist.

Het nieuwe schema geldt niet voor de vierde kerndeskundige, de bedrijfsarts. Voor deze kerndeskundige is een BIG-registratie voldoende.

Lees het volledige artikel op de website van ser.nl. 

Bron: Nieuwsredactie: ‘Toetsing RI&E door arbokerndeskundigen volgens nieuw certificatieschema’, ser.nl, 20 juni 2022.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier