25 juni 2018

Uit de praktijk – Inzicht in psychosociale overbelasting

In veel organisaties is psychische overbelasting de belangrijkste oorzaak van verminderde inzetbaarheid. Veel van onze klanten vragen zich af: hoe kan ik mijn medewerkers vrijblijvend inzicht geven in hun huidige mentale belastbaarheid en basale fysieke gezondheid? En diegenen met een verhoogd risico op uitval door psychosociale overbelasting als individu faciliteren?

Laat medewerker zelf stappen nemen om inzetbaarheid te optimaliseren

Bij klanten met deze vragen biedt het vrijblijvend aanbieden van een preventief medisch onderzoek 2.0 (PMO 2.0) aan alle medewerkers uitkomst. Deze innovatieve, integrale gezondheidscheck bestaat namelijk niet alleen uit biometrie en bloedonderzoek, maar ook uit een integrale leefstijltest, een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst inzetbaarheid én motivational interviewing door een leefstijldeskundige. De uitkomsten van het onderzoek worden gebundeld in een samenvattende rapportage met persoonlijk advies. In de gevallen waar bij een medewerker een verhoogde psychosociale arbeidsbelasting wordt geconstateerd, bestaat de mogelijkheid om hem/haar vervolgens een sessie met een inzetbaarheidscoach aan te bieden. Vertrekpunt van deze sessie vormen de onderzoeksuitkomsten. Gezamenlijk wordt verkend hoe de medewerker tot op heden heeft gehandeld in bepaalde situaties en of dat tot het gewenste resultaat leidt. Hierdoor wordt bij de medewerker het bewustzijn geactiveerd over de relatie tussen belemmerende factoren, zijn gedrag en de ontstane situatie. In deze fase wordt de medewerker ook meegenomen in de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever om tot een gezonde werkrelatie en duurzame inzetbaarheid te komen.

De inzetbaarheidscoach is in dit proces onafhankelijk en onbevooroordeeld. Dit betekent dat de medewerker zijn eigen inzichten ontwikkelt en leert dat hij kan kiezen om anders met de situatie om te gaan. Zodra de medewerker zich bewust is van zijn situatie, wordt gekeken naar nieuw effectief gedrag. Het voeren van eigen regie op zijn gezondheid en inzetbaarheid staat hierbij centraal.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier