Nieuws: 30 aug 2018

Uitval voorkomen bij verhoogde psychosociale belasting

Hoe kun je op een effectieve, laagdrempelige manier handelen als een medewerker last heeft van mentale en fysieke klachten? Dat is een veelvoorkomende zoektocht van leidinggevenden en HR binnen de hedendaagse maatschappij die veel van mensen vraagt op het werk en thuis. Ter voorkoming van uitval, verminderde arbeidsproductiviteit, terugtrekking uit het team etc. is het voor zowel medewerker als werkgever essentieel om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaken van de signalen van disbalans en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Daarbij is het de uitdaging voor leidinggevende en HR om de signalen van disbalans zo vroegtijdig mogelijk op te merken. Een structureel goede verstandhouding is daarvoor de basis. Bij een gevoel van veiligheid is voor de medewerker de drempel om zich kwetsbaar op te stellen lager. Hij/zij zal eerder geneigd zijn om ervaren klachten bespreekbaar te maken. Hierdoor ben je als leidinggevende of HR in de gelegenheid om de medewerker op een bij zijn situatie passende manier te faciliteren opdat hij/zij zelf een situatie van hernieuwde balans kan realiseren.

Er zijn echter ook situaties waarin het meer zoeken is naar hoe de medewerker te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin de medewerker zijn ervaren klachten niet durft te benoemen, zelf zoekende is naar de precieze oorzaken, kampt met vage psychosociale klachten. Dan kan een gesprek met een onafhankelijke inzetbaarheidsdeskundige met als basis een wetenschappelijk gevalideerde inzetbaarheidsanalyse uitkomst bieden. Opdat daarna medewerker en leidinggevende of HR gezamenlijk gericht in gesprek kunnen om gezamenlijk tot effectieve oplossingen te komen, passend bij de duale verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid.

Deze inzetbaarheidsdeskundige kan bijvoorbeeld een inzetbaarheidscoach of een bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-er) zijn. Wilt u een kijkje in de keuken van een BMW-er? Lees dan de blog ‘wat helpt medewerkers bij een verhoogde psychische belasting’ van Tineke den Haan op Xperthractueel, 15-08-2018. Zij is een van de BMW-ers uit ons Employability team dat medewerkers, leidinggevenden en HR ondersteunt bij preventie, psychosociale arbeidsbelasting, conflicten, ziekteverzuim en re-integratie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.