14 mei 2020

Veerkracht en autonomie: positieve spiraal voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden nu en in de toekomst kunnen en willen blijven werken. In een continu veranderende en veeleisende werkcontext lijkt het beschikken over veerkracht een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Onderzoekers van TNO Leiden, afdeling Work Health Technology, onderzochten de samenhang tussen veerkracht, indicatoren van duurzame inzetbaarheid en werkhulpbronnen binnen een diverse groep werknemers over een jaar tijd.

Het onderzoek toont een positief verband tussen veerkracht en de drie indicatoren van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, werkvermogen en employability. Werknemers met een hogere veerkracht vertoonden een jaar later een hogere vitaliteit, een hoger werkvermogen en een hogere employability. Veerkracht lijkt een belangrijke determinant te zijn van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Daarnaast werd gekeken naar de mate waarin werkhulpbronnen zoals autonomie, sociale steun van collega’s, coachende stijl van de leidinggevende en stimulans van leidinggevende een invloed hebben op de veerkracht en omgekeerd. Vooral autonomie heeft een positieve invloed op de veerkracht van werknemers een jaar later. Bovendien is dit verband ook wederkerig.

Vooral autonomie heeft een positieve invloed op de veerkracht van werknemers een jaar later. Bovendien is dit verband ook wederkerig. Autonomie heeft niet alleen een postieve impact op veerkracht.

Lees het volledige artikel op HR.Square en/of lees meer informatie over veerkrachtcoaching door onze coaches.

Bron: Hr.square, “VEERKRACHT EN AUTONOMIE: POSITIEVE SPIRAAL VOOR DUURZAME INZETBAARHEID”, Hrsquare.be 03-03-2020

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier