22 november 2019

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus – zoals aangegeven in de meerjarenprogrammering – op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

2020 staat ook in het teken van het behalen van de doelstellingen voor de verhouding tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en de deelname aan gezamenlijke BRZO-inspecties.
Om gezond en veilig werken in bedrijven te stimuleren pakt de Inspectie, samen met betrokken partijen in het netwerk, onveilige en ongezonde werksituaties aan, legt ze achterliggende oorzaken bloot en ontwikkelt ze een bijpassende effectieve aanpak. Met actieve inspecties, onderzoek, meldingen en klachten worden verbeterpunten voor het bedrijf zelf, de fabrikant, de branche en de Inspectie vormgegeven.

Lees het volledige artikel op de website van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Redactie, “Veilig en gezond werk in 2020”, inspectieszw.nl.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier