Visie

Visie

De Active Health Group werkt vanuit de overtuiging:

Gezondheid is een waarde.

‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Deze omschrijving, die gezondheid dynamisch benadert en die geluk, veerkracht en zelfregie centraal stelt, heeft consequenties voor de doelstellingen en de inrichting van de gezondheidszorg.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier