18 november 2021

Voortgang aanpak PSA – kamerbrief staatssecretaris SZW

Op 15 november jl. stuurde de staatssecretaris van SZW een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van verschillende activiteiten rondom de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ingegaan wordt op de voortgang van de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS) die gevormd is naar aanleiding van het sinds 2013 almaar oplopen van het aantal medewerkers met burn-outklachten. Burn-outklachten leidden in 2020 tot 9,4 miljoen verzuimdagen door werkstress en €3,2 miljard verzuimkosten voor de werkgever. In de brief komen ook de voortgang van andere PSA-activiteiten zoals de pilot pesten op het werk, het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen en op het onderzoek naar modernisering van de regelgeving kinderarbeid aan bod.

Bij de keuzes voor een palet aan maatregelen speelden twee overwegingen mee: (a) vanwege de vele oorzaken voor het ontstaan van burn-outklachten is een breed pakket van maatregelen wenselijk en (b) er is meer aandacht vereist voor interventies op organisatieniveau en de aanpak van risicofactoren en oorzaken in de maatschappij; er wordt nog teveel gefocust op het individu. Van de gekozen vier programmalijnen lichten wij er hieronder twee kort uit.

Stimuleren effectieve preventieve aanpak in de praktijk
Om een effectieve preventieve aanpak van burn-outklachten te voorkomen richt de staatssecretaris zich onder meer op het vergroten van aandacht voor PSA en mentale vitaliteit in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de dialoog tussen werkgever en medewerkers. De naleving van de RI&E-verplichting door werkgevers blijft achter, in het bijzonder op het gebied van PSA-risico’s. De Inspectie SZW werkt parallel hieraan in het meerjarenprogramma RI&E naar een intensiever handhavingsregime. In haar themaprogramma PSA richt de Inspectie zich op het verminderen van de blootstelling van medewerkers aan ongewenste omgangvormen, werkdruk en agressie en geweld. Dit jaar staan daarin mantelzorgers als risicogroep centraal.

Psychische klachten op de werkvloer bespreekbaar maken
Als werkgever en medewerker een gesprek voeren over de oorzaken en de aanpak van psychische klachten op de werkvloer en in de werkrelatie wordt als lastig ervaren. Mede omdat gezondheidsklachten tot de privacysfeer van de medewerker behoren. Psychische klachten op het werk zijn echter een belangrijke veroorzaker van verzuim. Een goed gesprek kunnen voeren over wat een medewerker nodig heeft om zich goed genoeg te voelen voor werk en zijn werk naar behoren te kunnen doen is dan ook belangrijk. Om het stigma op psychische aandoeningen, waaronder burn-outklachten, te verminderen, gaat vanaf 22 november campagne ‘Hey het is oké’ op de werkvloer van start.  

Lees de volledige brief ‘Voortgang psychosociale arbeidsbelasting’ op de website van de rijksoverheid.

Bron: A.D. Wiersma, ‘Kamerbrief Voortgang psychosociale arbeidsbelasting’, 15-11-2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier