16 september 2020

Wat zegt de wet over werkdruk?

Werkdruk wordt genoemd in de Arbowet en valt in de wet onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier