Nieuws: 08 sep 2022

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

In de Werkwijzer Poortwachter zijn diverse teksten aangepast. Bijvoorbeeld over de re-integratie van werknemers met WSW-indicatie of beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook is er een nieuwe versie van het addendum Poortwachter COVID-19.

De Werkwijzer Poortwachter helpt bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Er staat in wat wij van u als werkgever verwachten bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. In deze wet zijn alle regels voor ziekte en re-integratie van werknemers vastgelegd.

Lees het volledige artikel op de website van uwv.nl.

Bekijk de vernieuwde werkwijzer Poortwachter en de nieuwe versie van het addendum

Bron: Nieuwsredactie: ‘Werkwijzer Poortwachter vernieuwd’, uwv.nl, 8 september 2022.

Active Health Group B.V. verzorgt de training inzicht in verzuim voor als u kennis van de WVP wil actualiseren.