26 oktober 2023

Wijziging re-integratieverplichtingen tweede ziektejaar kleine en middelgrote bedrijven ter internetconsultatie

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers bij kleine en middelgrote werkgevers’ ter internetconsultatie gegaan. Dat wil zeggen dat iedereen die dat wenst hierop commentaar kan geven voordat de wet wordt ingediend.

Het wetsvoorstel regelt dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen vanaf de start van het tweede ziektejaar zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Met de voorgestelde maatregel krijgen werkgevers en werknemers duidelijkheid over het te volgen spoor bij re-integratie en de mogelijkheid tot vervanging van de werknemer in het tweede ziektejaar.
Na één jaar weet de werkgever hierdoor ook of de plek van de zieke werknemer nog voor hem beschikbaar gehouden moet worden. De werkgever hoeft namelijk straks na afsluiting van het eerste spoor de (eigen) functie van de werknemer niet meer beschikbaar te houden (ook niet na volledig herstel) en de werknemer niet meer te laten re-integreren in een functie in zijn organisatie. In het tweede ziektejaar is dan de re-integratie van de zieke werknemer volledig gericht op het tweede spoor. De werkgever blijft verantwoordelijk voor 104 weken loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces.

Lees het volledige artikel op de site van awvn.nl

Bron: Mathies, J.: ‘Wijziging re-integratieverplichtingen tweede ziektejaar kleine en middelgrote bedrijven ter internetconsultatie’, awvn.nl, 25 oktober 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier