2 september 2021

Actualisatie RIE voor hybride werken

Hybride werken brengt nieuwe risico’s met zich mee. De werkgever moet hier zicht op hebben. En dat betekent dat hij ook passende maatregelen moet nemen om de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Een RIE voor hybride werken dus. 

Welke risico’s moeten we in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) meenemen om dit hybride werken veilig en gezond te laten verlopen? Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende punten: de werkplek, mentale factoren, werktijden en leefstijl. 

Lees het volledige artikel op de site van arbo-online.nl.

En/of lees de publicatie van de Inspectie SZW om meer inzicht te krijgen in de risico’s bij thuiswerken, met name met betrekking tot fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting.

Bron: J. Joosten: ‘Checklist: RIE voor hybride werken’, arbo-online.nl, 24 augustus 2021.

Bron: Nieuwsredactie: ‘Thuiswerken, benoem de risico’s in de RI&E’, inspectieszw.nl, 31 augustus 2021.


Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier