27 januari 2021

Conclusies onderzoek burn-out klachten

Op 11 januari jl. heeft staatssecretaris Van ’t Wout een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over psychosociale arbeidsbelasting, naar aanleiding van het onderzoek “Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out”, dat door TNO is uitgevoerd.

Eén van de belangrijke conclusies is, dat een combinatie van diverse factoren gelegen in werk, persoon en maatschappij van invloed zijn op het ontwikkelen en de stijging van burn-out klachten in de afgelopen jaren. De klachten komen vaak tot uiting op het werk, maar vinden niet alleen daar hun oorzaak.

Preventie van burn-out klachten is van groot belang. Op het werk spelen daarin de organisatie, de leidinggevende, de medewerker, arboprofessionals en de ondernemingsraad allemaal een belangrijke rol. Leidinggevenden vervullen hierbij een cruciale rol door actief te signaleren, te luisteren en te handelen.

Lees de volledige kamerbrief op de site van Rijksoverheid.nl.

Bron: Redactie, “Kamerbrief over aanpak psychosociale arbeidsbelasting”, rijksoverheid.nl, 11 januari 2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier