Nieuws: 09 okt 2018

Intrinsiek activeren tot het maken van gezondere keuzes

Als alle zes de leefstijlgebieden: werktevredenheid, beweging, zingeving, biologische voeding, stressreductie en sociale relaties met elkaar in balans zijn, kun je als persoon beter omgaan met onverwachte gebeurtenissen en tegenslagen van het leven. Daarom werken onze leefstijlcoaches vanuit een praktisch toepasbare integrale visie op gezondheid.

Eén van de werkzaamheden van de leefstijlcoach is het uitvoeren van het PMO 2.0. Een integrale health check die door de werkgever kosteloos aan de medewerker wordt aangeboden. Deze innovatieve, integrale gezondheidscheck bestaat niet alleen uit biometrie en bloedonderzoek, maar ook uit een integrale leefstijltest, een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst inzetbaarheid én motivational interviewing. Op deze manier komen ook de psychosociale aspecten die onze gezondheid beïnvloeden naar voren. Tijdens het gesprek reflecteert de coach met de medewerker op de uitkomsten en kijken ze samen naar wat er nodig is het daadwerkelijk ‘doen’ te bevorderen en zodoende de gewenste doelen te kunnen waarmaken.

In de praktijk: een medewerker met overgewicht

Tijdens een van de PMO’s vond zo ook een gesprek plaats met een medewerker met overgewicht. De medewerker was zich bewust van zijn overgewicht en excuseerde zich er voor. Hij kwam er niet aan toe om gezond te handelen; hij werkt veel en heeft dan geen tijd meer om gezond te koken of te sporten. Door een zo veilig mogelijke setting te creëren, schiep de leefstijlcoach ruimte voor de medewerker om het verhaal achter dit excuus te uiten. De medewerker gaf aan dat hij zich eenzaam voelt door een recente verhuizing voor zijn werk. Om dit gevoel te onderdrukken, zoekt hij een oplossing in eten en overwerken terwijl zijn werkelijke behoefte is nieuwe sociale contacten. Deze openheid was het begin van kunnen werken aan wat hij daadwerkelijk nodig heeft om weer in balans te komen. Samen werd bekeken wat een eerste stap zou zijn om structureel gezondere keuzes te maken.

Eerste stap naar eigen regie

Voor veel medewerkers is een dergelijk gesprek en het uiteindelijke rapport afdoende om zelf de regie te pakken op een gezonder leven en duurzame inzetbaarheid. Voor hen bij wie bijvoorbeeld een verhoogde psychosociale arbeidsbelasting is geconstateerd, kan de werkgever besluiten om preventief veerkrachtcoaching aan te bieden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in. Wij voorzien u graag van passend advies.