28 november 2022

Nieuwe arboregelgeving, hier moet je in 2023 op letten

In 2023 wordt weer nieuwe arboregelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed gelden. Ten slotte zijn er voorstellen waarvan komend jaar zal blijken of ze daadwerkelijk leiden tot nieuwe regelgeving. We zetten alles op een rij.

Per januari 2023 treedt de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. Met deze regeling kunnen medewerkers die ziek zijn geworden door het werk met gevaarlijke stoffen, sneller en eenvoudiger aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Per 1 januari 2023 wordt de aangepaste regelgeving van kracht inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze regeling is gericht op risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.

Lees het volledige artikel op de site van arbo-online.nl.

Bron: Langenhuysen, K.: “Nieuwe arboregelgeving, hier moet je in 2023 op letten”, arbo-online.nl, 28 november 2022.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier