2 maart 2023

Werkgevers: mentale gezondheid werknemers verbeteren

Werkgeversvereniging AWVN wil een krachtige aanpak van ziekteverzuim als gevolg van mentale klachten. Behalve sterkere overheidsmaatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt en daarmee de werkdruk te verlichten, roept de werkgeversvereniging ook vakbonden en werkgevers zelf op om werk te maken van programma’s die helpen mentale klachten te voorkomen, zowel in het werk als in het privéleven.

AWVN moedigt werkgevers aan om beleid te voeren dat gericht is op preventie van mentale klachten. Dat begint met de risico’s in kaart brengen in de RI&E en vervolgens in het plan van aanpak uitwerken hoe deze risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden en welk beleid hiervoor nodig is.
Het moet normaal zijn om aandacht te besteden aan mentale gezondheid op de werkvloer. Werkgevers kunnen dit doen door trainingen te faciliteren die werknemers bewust maken van hun eigen stressniveau, helpen om te zorgen voor een goede werk/privé-balans en hen aan te moedigen om hulp te vragen als dat nodig is. Om dit te ondersteunen kunnen werkgevers bijvoorbeeld opleidingsbudgetten of gelden uit scholingsfondsen beschikbaar maken. Daarnaast is het belangrijk om leidinggevenden te trainen op het herkennen van signalen bij werknemers, het creëren van een werksfeer waarin mentale klachten bespreekbaar zijn en hoe je dat gesprek vervolgens aangaat met een medewerker. Maar ook werknemers moeten zich er van bewust worden dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het voorkomen van mentale klachten.

Lees het volledige artikel op de site van awvn.nl en/of download het rapport.

Bron: Velde, J. van der: “Werkgevers: mentale gezondheid werknemers verbeteren”, awvn.nl, 28 februari 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier