4 november 2020

Psychische aandoeningen opnieuw meest gemelde beroepsziekte in 2019

Psychische aandoeningen zijn in 2019, net als in 2018, het meest gemelde type beroepsziekte. Zo blijkt uit het recent verschenen ‘Beroepsziekten in cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het gaat daarbij om aandoeningen als burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis (ptss). Het rapport geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland van 2019. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

86% van de medewerkers waarvan een beroepsziekte in de nationale registratie is gemeld, is tijdelijk arbeidsongeschikt. Vaak met een lange verzuimduur. ‘Beroepsziekten in cijfers’ is bruikbaar bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) om na te gaan welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen.

Lees hier meer over de RI&E, en hoe de RI&E als instrument ingezet kan worden voor: voldoen aan de wet, managementsturingssysteem, cultuurverandering.
Lees het volledige artikel op de site van www.beroepsziekten.nl.

Bron: Redactie, Beroepsziekten in cijfers 2020, www.beroepsziekten.nl, 19-10-2020.
Bron: Van der Molen, Henk, e.a., Beroepsziekten in cijfers 2020 (Amsterdam 2020).

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier