6 september 2023

TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren een groeiend probleem

In 2022 gaf 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS blijkt bovendien dat de ernst van ervaren burn-outklachten onder jonge werkenden, die veel klachten hebben, toeneemt. Het aandeel van verzuim door werkgerelateerde psychische klachten stijgt ook. Vooral in de zorg en onderwijs is het aantal klachten en het verzuim met psychische klachten hoog.

TNO deed op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar burn-outklachten onder jonge werkenden (in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar). In het rapport wordt ook gekeken naar het aantal verzuimdagen in de afgelopen 12 maanden en of in de afgelopen 12 maanden is verzuimd ten gevolge van psychische klachten, overspannenheid of burn-out waarbij de klachten volgens de jonge werknemer deels of volledig het gevolg zijn van werk.

Active Health Group ondersteunt medewerkers bij inzicht in en het (her)pakken van regie op hun inzetbaarheid. Dit doen wij onder meer met de Inzetbaarheidsscan, coaching op inzetbaarheid, de Inzetbaarheidswaardewijzer en de praktische workshop Duurzame inzetbaarheid.

Lees het volledige artikel op de website van TNO.

Bron: TNO “TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren een groeiend probleem”, tno.nl, 17 augustus 2023.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier