22 januari 2024

Uitleg en advies over de verdiepende RI&E PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijk voor de bescherming van medewerkers op de werkvloer. Maar ze zijn geen Haarlemmerolie. En ze komen pas in beeld als je risico’s niet af kunt dekken met een sluitende arbeidshygiënische strategie. Maken PBM deel uit van deze strategie? Dan krijg je te maken met een verdiepende RI&E PBM. Jos Putman geeft uitleg en advies.

De doelstelling van een RI&E PBM is het kiezen van de meest doelmatige en passende middelen om het gevaar en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de veiligheid en gezondheid te voorkomen of beperken. Het is dus een toegespitste beoordeling van het gebruik van PBM door betrokken personen in een bepaalde situatie.

De verdiepende RI&E beschrijft de eventuele niet-vermijdbare gevaren op de werkplek. En hoe en in welke mate een PBM tegen deze gevaren kan beschermen. Zo verantwoordt de werkgever welke middelen hij onder welke omstandigheden en om welke reden(en) inzet.

Lees het volledige artikel op de site van arbo-online.nl.

Bron: Putman, J.: ‘Uitleg en advies over de verdiepende RI&E PBM’, arbo-online.nl, 17 januari 2024.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier