28 maart 2022

Wat is een arbeidsomstandighedenspreekuur en waar dient het voor?

In de Arbowet is vastgelegd dat medewerkers, ter preventie van verzuim of beroepsziekten,  het recht hebben uit eigen beweging een bedrijfsarts te raadplegen middels een arbeidsomstandighedenspreekuur.

Medewerker kan de afspraak maken zonder toestemming van de werkgever. Zo kan de bedrijfsarts, indien nodig, tijdig een interventie inzetten. Beginnende klachten hoeven dan niet persé te resulteren in verzuim.

De gesprekken tussen medewerker en bedrijfsarts vallen onder de privacywetgeving, net zoals het reguliere consult als er wel sprake is van  verzuim. Bij een arbeidsomstandighedenspreekuur wordt de verkregen informatie vertrouwelijk behandeld. Er worden geen mededelingen gedaan aan de werkgever of anderen, zonder schriftelijke toestemming van de medewerker. Voor de medewerker zijn aan dit spreekuur geen kosten verbonden.

Lees het volledige artikel op de website van arboportaal.nl.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier