8 april 2020

Wat zegt de Arbowet over thuiswerken?

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Met die regels en voorwaarden kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat zegt de Arbowet eigenlijk over thuiswerkers? Thuiswerkers en de Arbowet, zo zit het.

Om te beginnen: de term ‘thuiswerk’ staat niet in de Arbowet. En de term ‘thuiswerkers’ dus ook niet. Ook in het Arbobesluit komt het begrip thuiswerkers niet voor. Wel wordt daarin gesproken over ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Plaatsonafhankelijke arbeid op andere plaatsen dan ‘in een woning’ valt onder een lichter arboregime.

Op dit moment komt plaatsonafhankelijke arbeid toch vooral neer op thuiswerken. Hoe dan ook neemt het directe toezicht van de werkgever op de werkzaamheden van zijn thuiswerkers af. Toch moet de werkgever wel of het thuiswerk aan de voorschriften voldoet. Bijvoorbeeld waar het gaat om het (juiste) gebruik van arbeidsmiddelen: alle op de werkplek gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen (Arbowet, art. 3 lid 3, onder h).

Lees het volledige artikel op de website van arbo-online.nl

Bron: Redactie, “Wetgeving: Wat zegt de Arbowet over thuiswerken?”, arbo-online.nl 31-03-2020

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier