18 September 2023

Veiligheidsexperts zien meer gevaarlijke situaties op werk

Op de werkvloer ontstaan steeds vaker onveilige situaties doordat de aandacht voor het veilig laten werken van personeel verslapt. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief aan werkgeversorganisaties, die ook op de site van de netwerkorganisatie van 3000 veiligheidsexperts is verschenen.

Er zijn te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in met name het Nederlandse mkb bedrijfsleven, stelt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een Open brief. De kennisorganisatie beklemtoont dat arbeidsvoorwaarden structureel worden geschonden, waardoor organisaties te vaak onder druk staan, zodat arbeidsuitval voortdurend op de loer ligt. De arbeidsveiligheid binnen duizenden bedrijven is hierdoor in gevaar.

Lees het volledige artikel op de site van arbo-online.nl.

Bron: Nieuwsredactie: “Veiligheidsexperts zien meer gevaarlijke situaties op werk”, arbo-online.nl, 13 september 2023.

Advice?

Would you like advice or more information?

Contact Form