18 augustus 2021

Impactvolle factoren gezondheid en ziektelast

Het RIVM heeft, in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vijf impactvolle factoren die gezondheid en ziektelast beïnvloeden in kaart gebracht. Deze factoren, determinantent genaamd, zijn ‘impactvol’ omdat ze in grote mate bijdragen aan de ziektelast. De vijf impactvolle determinanten zijn: psychosociale arbeidsbelasting, weinig bewegen, ongezonde voeding, problematisch alcoholgebruik, luchtkwaliteit.

Veerkracht en gezonde leefstijl essentieel bij voorkomen werkgerelateerd verzuim

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) veroorzaakt bijna 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast in Nederland en 3,9 miljard aan uitgaven voor werkgerelateerd ziekteverzuim. De Arbowet definieert PSA als ‘de factoren ongewenste omgangsvormen en werkdruk in de arbeidssituatie, die stress veroorzaken’.  Groepen die vaker met PSA risicofactoren te maken hebben, zijn: dertigers, oudere werkenden, lager opgeleiden, vrouwen, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond. Het RIVM wijst onder meer op het belang van het beschikken over vaardigheden om effectief met stress om te kunnen gaan, veerkracht en gezonde leefgewoonten.

Van elk van de vijf determinanten heeft het RIVM een factsheet inclusief een praatplaat gemaakt.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ‘Impactvolle determinanten van gezondheid’, rivm.nl, z.d.; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ‘Impactvolle Determinanten: Psychosociale arbeidsbelasting’, Bilthoven 2021.

[:en]

Het RIVM heeft, in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vijf impactvolle factoren die gezondheid en ziektelast beïnvloeden in kaart gebracht. Deze factoren, determinantent genaamd, zijn ‘impactvol’ omdat ze in grote mate bijdragen aan de ziektelast.

De vijf impactvolle determinanten zijn:

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) veroorzaakt bijna 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast in Nederland en 3,9 miljard aan uitgaven voor werkgerelateerd ziekteverzuim. De Arbowet definieert PSA als ‘de factoren ongewenste omgangsvormen en werkdruk in de arbeidssituatie, die stress veroorzaken’.  Groepen die vaker met PSA risicofactoren te maken hebben, zijn: dertigers, oudere werkenden, lager opgeleiden, vrouwen, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond. Het RIVM wijst onder meer op het belang van het beschikken over vaardigheden om effectief met stress om te kunnen gaan, veerkracht en gezonde leefgewoonten.

Van elk van de vijf determinanten heeft het RIVM een factsheet inclusief een praatplaat gemaakt.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ‘Impactvolle determinanten van gezondheid’,
rivm.nl, z.d.; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ‘Impactvolle Determinanten: Psychosociale arbeidsbelasting’, Bilthoven 2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier